<
مرور برچسب ها

Marvel

۹ شخصیت پولدار کمیکی

همونطور که بتمن توی جاستس لیگ به فلش گفت پولدار بودن تنها قدرت ویژه اونه. در طول سال‌ ها بروس وین به عنوان یکی از…