<
مرورو موضواعت مختلف آرشیو

نقد و بررسی و معرفی

I, Zombie را بهتر بشناسیم!

قضیه iZombie و اوریجینش ذهن خیلی ها را مشغول کرده و بسیاری میخواهند بدانند این سریال دقیقا از کجا نشات گرفته. اگر…

“جی گریک” کیست؟

خیلی ها میپرسند این "جی گریک"کیست؟ ما قرار است در این پست به این سوال پاسخ دهیم!