<

ریپ هانتر را بهتر بشناسیم

ریپ هانتر،پسر بوستر گلد(Booster Gold)،قهرمان و مسافر زمان.او نام واقعی،تاریخ تولد،و مکان تولدش را مخفی نگه میدارد…