<

دانلود کمیک Star Wars (انگلیسی)

Star Wars

سال شروع انتشار: ۲۰۱۵-

انتشارات: Marvel

بعضی شخصیت‌های حاضر در کمیک: پرنسس لیاهان سولولوک اسکای واکردارث ویدر

خلاصه داستان:

داستان این کمیک بعد از قسمت چهارم فیلم رخ می‌دهد. ستاره مرگ نابود شده و امید جدیدی برای شورشیان به وجود آمده. در این سری ماجراهای شخصیت‌ها بین قسمت چهارم و پنجم فیلم را دنبال می‌کنیم.

 

لینک های دانلود رایگان

Star Wars 001 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 002 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 003 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 004 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 005 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 006 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 007 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 008 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 009 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 010 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 011 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 012 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 013 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 014 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 015 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 016 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 017 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 018 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 019 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 020 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 021 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 022 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 023 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 024 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 025 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 026 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 027 (2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 028(2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 029(2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 030(2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 031(2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 032(2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 033(2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 034(2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 035(2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 036(2015–)(FromAnime).cbr
Star Wars 037 (2017) (FromAnime).cbr
Star Wars 038 (2018)(FromAnime).cbr
Star Wars 039 (2018)(FromAnime).cbr
Star Wars 040 (2018) (FromAnime).cbr
Star Wars 042 (2018)(FromAnime).cbr
Star Wars 043 (2018) (FromAnime).cbr
Star Wars Annual 001 (2016) (FromAnime).cbr
Star Wars Annual 002 (2017) (FromAnime).cbr
Star Wars Annual 003 (2017) (FromAnime).cbr

 

<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.