<

دانلود رایگان کمیک She-Hulk (انگلیسی)

She-Hulk

سال شروع انتشار: ۲۰۱۷

انتشارات:Marvel

بعضی شخصیت های حاضر در سری: شی هالک

خلاصه داستان: (در صورت تمایل ترجمه خلاصه داستان را برای ما در بخش نظرات پست کنید)

After issue 11 of that series, the Marvel Legacy event started right here, in which all of the issues of the previous volume’s of She-Hulk are counted together, making the 12th issue of that series the 159th in total. The name of the series was rebranded as She-Hulk once more.

سری لگاسیاز شماره ۱۵۹ آغاز می شود

<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.