<

دانلود رایگان کمیک Scooby Apocalypse (انگلیسی)

Scooby Apocalypse

سال شروع انتشار: ۲۰۱۷-

انتشارات: DC

بعضی شخصیت های حاضر در سری: اسکوبی دو

خلاصه داستان: (در صورت تمایل ترجمه خلاصه داستان را برای ما در بخش نظرات پست کنید)

Those meddling kids—Fred, Daphne, Velma, Shaggy, and their dog, Scooby-Doo—get more ghost-debunking than they bargained for when faced with a fundamental change in their world. The apocalypse has happened. Old rules about logic no longer apply. The creatures of the night are among us, and the crew of the Magical Mystery Machine has to fight to survive—because in the apocalyptic badlands of the near-future, the horrors are real!

جلد های یک تا شش بعدا اضافه می شود

<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.