<

دانلود رایگان کمیک Marvel Two-In-One (انگلیسی)

Marvel Two-In-One

سال شروع انتشار: ۲۰۱۸-

انتشارات:Marvel

بعضی شخصیت های حاضر در سری: هیومن ترچ ، ثینگ ، دکتر دوم

خلاصه داستان: (در صورت تمایل ترجمه خلاصه داستان را برای ما در بخش نظرات پست کنید)

THE FOUR ARE NO MORE, SO TWO MUST DO! Something is very wrong with THE HUMAN TORCH and only THE THING can help him! It’s the Marvel Universe reunion you’ve all been waiting for (well, HALF of it, at least!). Plus: What monumental secret has DOOM been hiding since the end of SECRET WARS, and how will it completely change the lives of Johnny Storm and Ben Grimm?
لینک های دانلود رایگان
<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.