<

دانلود رایگان کمیک Injustice 2 (انگلیسی)

Injustice 2

سال شروع انتشار: ۲۰۱۷-

انتشارات: DC

بعضی شخصیت های حاضر در سری: بتمن، سوپرمن، فلش، سوپرگیرل، رابین، راس الغول، واندروومن

خلاصه داستان: (در صورت تمایل ترجمه خلاصه داستان را برای ما در بخش نظرات پست کنید)

The all-new prequel to the highly anticipated Injustice 2 video game begins here! Original INJUSTICE writer Tom Taylor continues the story from the hit series INJUSTICE: GODS AMONG US. Superman is imprisoned, and it’s up to Batman to put the world back together. But with Superman’s iron-fisted regime eliminated, other forces rise up to fill the void. And Batman doesn’t have a lot of allies left to help stop them.

لینک های دانلود رایگان

Injustice 2 001 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 002 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 003 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 004 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 005 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 006 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 007 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 008 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 009 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 010 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 011 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 012 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 013 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 014 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 015 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 016 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 017 (2017-)(FromAnime).cbr
Injustice 2 018 (2017-) (FromAnime).cbr
Injustice 2 019 (2017-) (FromAnime).cbr
Injustice 2 020 (2017-) (FromAnime).cbr
Injustice 2 021 (2017-) (FromAnime).cbr
Injustice 2 022 (2017-) (FromAnime).cbr
Injustice 2 023 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 024 (2017) [FromAnime].cbr
Injustice 2 025 (2017) [FromAnime].cbr
Injustice 2 026 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 027 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 028 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 029 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 030 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 031 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 032 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 033 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 034 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 035 (2017) (FromAnime).cbr
Injustice 2 036 (2017)(FromAnime).cbr
Injustice 2 037 (2017) (FromAnime).cbr
Injustice 2 038 (2017) (FromAnime).cbr
Injustice 2 039 (2017) (FromAnime).cbr
Injustice 2 040 (2017) (FromAnime).cbr
Injustice 2 041 (2018)(FromAnime).cbr
Injustice 2 042 (2018) (FromAnime).cbr
Injustice 2 Annual 001 (2018) (FromAnime).cbr
Injustice 2 043 (2018) (FromAnime).cbr
Injustice 2 045 (2018) (FromAnime).cbr

 

<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.