<

دانلود رایگان کمیک Hal Jordan and the Green Lantern Corps (انگلیسی)

Hal Jordan and the Green Lantern Corps

سال شروع انتشار: ۲۰۱۶-

انتشارات: DC

بعضی شخصیت های حاضر در سری: هال جوردنجان استوارت

خلاصه داستان: (در صورت تمایل ترجمه خلاصه داستان را برای ما در بخش نظرات پست کنید)

With no backup and only his ring and battery to keep him alive, Hal Jordan streaks toward battle with the Sinestro Corps, while his greatest foe prepares to wipe the last Green Lantern of them all out of existence!

لینک های دانلود رایگان

Hal Jordan and the Green Lantern Corps 01 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 02 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 03 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 030 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 031 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 032 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 033 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 034 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 035 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 036 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 037 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 04 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 05 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 06 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 07 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 08 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 09 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 10 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 11 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 12 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 13 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 14 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 15 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 16 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 17 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 18 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 19 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 20 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 21 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 22 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 23 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 24 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 25 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 26 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 27 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 28 (2016..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 28 (2017..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 29 (2017..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 030 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 031 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 032 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 033 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 034 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 035 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 036 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 037 (201..>
Hal Jordan and the Green Lantern Corps 038 (201..>

<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.