<

دانلود رایگان کمیک Amazing Spider-Man (انگلیسی)

 

Amazing Spider-Man

سال شروع انتشار: ۲۰۱۵

انتشارات:Marvel

بعضی شخصیت های حاضر در سری: اسپایدرمن

خلاصه داستان: (در صورت تمایل ترجمه خلاصه داستان را برای ما در بخش نظرات پست کنید)

After the events of The Amazing Spider-Man Vol.3 and the Secret Wars tie-in mini-series Amazing Spider-Man: Renew Your Vows, Spider-Man returns to his own ongoing series! After issue 19, the groundbreaking mini-series The Clone Conspiracy interwines with the monthly title up until issue 25. After issue 32, the Marvel Legacy event starts, in which all of the issues of the previous volume’s of Amazing Spider-Man (and Superior Spider-Man) are counted together, making the 33rd issue the 789th in total.
لینک های دانلود رایگان سری مارول نو

Amazing Spider-Man Annual 001 (2017) (FromAnime..>
The Amazing Spider-Man 001(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 001.1(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 001.2(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 001.3(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 001.4(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 001.6(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 002(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 003(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 004(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 005(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 006(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 007(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 008(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 009(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 010(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 011(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 012(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 013(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 014(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 015(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 016(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 017(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 018(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 019(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 020(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 021(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 022(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 023(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 024(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 025(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 026(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 027(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 028(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 029(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 030(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 031(2015-)(FromAnime).cbr
The Amazing Spider-Man 032(2015-)(FromAnime).cbr

<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.