<

دانلود رایگان کمیک Captain America (انگلیسی)

 Captain America

سال شروع انتشار: ۲۰۱۴-

انتشارات:Marvel

بعضی شخصیت های حاضر در سری: کاپیتان امریکا

خلاصه داستان: (در صورت تمایل ترجمه خلاصه داستان را برای ما در بخش نظرات پست کنید)

Thrust into a bizarre, inhospitable world far from home, the all-new, high-adventure, mind-melting, tough-as-nails, sci-fi, pulp-fantasy era of Captain America is NOW! With no country and no allies, what’s left for the Sentinel of Liberty to protect? The Saga of Dimension Z begins here!
<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.