<

دانلود رایگان کمیک Axis – Revolutions (انگلیسی)

Axis – Revolutions

سال شروع انتشار: ۲۰۱۴-

انتشارات:Marvel

بعضی شخصیت های حاضر در سری: دردویلسایکلاپسفالکونمگنیتواسپایدرمنهالک

خلاصه داستان: (در صورت تمایل ترجمه خلاصه داستان را برای ما در بخش نظرات پست کنید)
AXIS tie-in!
Companion series to Marvel’s newest blockbuster event, AXIS!
Featuring stories from the Avengers and X-Men’s epic battle with the Red Skull!
As the Red Skull broadcasts hate across the globe, will our heroes be able to quell the madness? Or might they just be swept up in it?
<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.