<

دانلود رایگان کمیک Avengers vs. X-Men (انگلیسی)

 

Avengers vs. X-Men

سال شروع انتشار: ۲۰۱۲-

انتشارات:Marvel

بعضی شخصیت های حاضر در سری: اسپایدرمنایرون منکاپیتان امریکا

خلاصه داستان: (در صورت تمایل ترجمه خلاصه داستان را برای ما در بخش نظرات پست کنید)

The Avengers and the X-Men — the two most popular super-hero teams in history — go to war! This landmark pop-culture event brings together Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Spider-Man, Wolverine, Cyclops, Storm, Magneto and more in the story that changes them forever! It’s Marvel’s biggest event ever — but will the Avengers or the X-Men emerge triumphant?
<

پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.